ป้ายกำกับ: หลวงปู่โต๊ะ หรือพระราชสังวราภิมณฑ์ นายเฉี่อย รัตนคอน (ถึงแก่กรรม)