ป้ายกำกับ: วันศุกร์ เดือน 1 ปีฉลู ตรงกันวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2348