ป้ายกำกับ: พระเทพมงคลรังสี กาญจนบุรีธรรมธัช รัตตัญญสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวังสี