ป้ายกำกับ: ปัจจุบันนี้ไวรัส Covid 19 มีอยู่ทั้งหมด 2 สายพันธุ์นั่นก็คือสายพันธุ์อังกฤษและสายพันธุ์อินเดีย