ป้ายกำกับ: นายภุชงค์เฉลิมศักดิ์ ผิวเหลือง บิดาชื่อนายณรงค์ ผิวเหลือง