ป้ายกำกับ: ท่านยังได้กล่าวไว้ว่า ช่วงวันที่ 29 มีนาคมถึง 17 มิถุนายน 2564