ป้ายกำกับ: ตัวเลขถ้านับจากสถิติย้อนหลังไป 20 ปี ตัวเลขที่ออกตรงกับการประกาศรางวัลมากที่สุดนั่นก็คือ