เทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ)  เทพวิทยาคม หรือคูณ ปริสุทโธ มีนามเดิมว่าคูณ ฉัตร์ผลกรัง คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อหลวงพ่อคูณ เป็นพระอาจารย์
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

เทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ)

เทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ)

เทพวิทยาคม หรือคูณ ปริสุทโธ มีนามเดิมว่าคูณ ฉัตร์ผลกรัง คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อหลวงพ่อคูณ เป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากมาย และยังมีลูกศิษย์มากหน้าหลายตาอีกด้วย เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ปี 2546 ที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในชีวิตวัยเด็กของท่านนั้นต้องมีชีวิตที่ลำบาก เพราะโยมบิดาและมารดาของท่านเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก การเลี้ยงดูอุปการะจึงอยู่ภายในโยมน้าสาว  หลวงพ่อคูณสนใจใฝ่ธรรมะมาตั้งแต่เด็ก เข้าเรียนตั้งแต่กับพระอาจารย์เชื่อม วิรโธ ตั้งแต่อายุราว 6-7 ขวบ ความสามารถนั้นเป็นเลิศ ท่านสามารถพูดได้ถึง 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาขอมโบราณ จนในวันที่ 5 พฤษภาคม 2487 หลวงพ่อคูนได้อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดถนนหักใหญ่ ที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับฉายาว่าปริสุทโธ ซึ่งต่อมาก็กลายเป็นนามสกุลใหม่ของท่าน

ช่วงชีวิตของการอยู่ในพระพุทธศาสนา หลวงพ่อคูณได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อแดง วัดบ้านหนองโพธิ์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาอาคมต่าง ๆ จนมีผู้คนเลื่อมใสศรัทธา จนมีลูกศิษย์เพิ่มทวีคูณ เมื่อท่านชำนาญทางการปฏิบัติธรรมดีแล้ว จึงได้ออกเดินทางธุดงค์ไปตามป่าเขา เพื่อฝึกปฏิบัติธรรมขั้นสูง ในที่สุดท่านก็เดินทางไปถึงป่าลึกในประเทศลาวและกัมพูชา ทำให้ความเพียรเต็มเปี่ยม ปราศจากตัณหากิเลส หลังจากเสร็จจากธุดงศ์ หลวงพ่อคูณตัดสินใจบ้านเกิด แล้วมีความประสงค์ให้สร้างวัดบ้านไร่ขึ้น ในช่วงสุดท้ายของชีวิตหลวงพ่อคูณได้จากไปวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งรวมแล้วกว่า 80 ปีที่หลวงพ่อคูณอยู่ภายใต้คำสอนพระพุทธเจ้า