เกจิดังหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี เป็นเกจิดัง ที่มีนามเดิมว่า ชาว โคระถา ท่านเกิดเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2431
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

เกจิดังหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี

เกจิดังหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี

เป็นเกจิดัง ที่มีนามเดิมว่า ชาว โคระถา ท่านเกิดเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2431 ที่บ้านขะเนง ต.หนองแก้ว อ.เมื่อ จ.อำนาจเจริญ โยมบิดาชื่อนาย พั่ว โยมมารดาชื่อ นางรอด ตัวท่านเองเป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 7 คน อาชีพหลักของครอบครัวได้แก่การทำนา และค้าขาย เมื่อท่านอายุได้ 20 ปีบริบูรณ์ ท่านได้สมรสตามความเห็นชอบของครอบครัว ภรรยาของท่านชื่อ นางมี มีบุตรด้วยกัน 3 คน แต่ต่อมาได้แยกทางกัน ท่านเป็นคนที่มีนิสัยเด็ดเดี่ยว และเป็นคนที่เอาจริงเอาจังมาก และมีศรัทธาต่อหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ซึ่งสอนให้ทำดี และทำจริง ในสิ่งที่ควรทำ และท่านได้บวชจึงได้รู้รสแห่งธรรมะมายิ่งขึ้น เกจิดังหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี

ชีวิตสมณะ และการแสวงหาธรรม และปติปทา

เมื่อท่านมีอายุได้ 31 ปี ท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดโพธิ์ศรี บ้านบ่อขะเนง ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ มีท่านพระครูพุฒิศักดิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และอาจารย์บุญจันทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และจำพรรษาที่วัดโพธิ์ศรี เป็นเวลา 6 พรรษา ต่อมาท่านได้เกิดศรัทธาพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เมื่อปี พ,ศ. 2468 และอายุได้ 37 ปี หลวงปู่ได้ญัตติเป็นพระธรรมยุติ ที่วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี โดยมีพระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้จำพรรษาที่ จ.อุดรธานีอีกเป็นเวลา 8 ปี จากนั้นได้ออกเดินธุดงค์ตามท่านอาจารย์มั่น ภูริทตโต ไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่าง ๆ ทุกปี และได้ไปในทุกภาคของประเทศไทย นอกจากการเดินธุดงค์กับท่านอาจารย์มั่น แล้ว ท่านยังเคยเดินธุดงค์ร่วมกันหลวงปู่ฝั่น อาจาโร หลวงปู่แหวน สุจินโน หลวงปู่ตื้อ อตลธาโม และหลวงปู่ชอบ ฐานสโม เป็นเวลารวมกันอีกหลายปีด้วย

คุณหมออวน เกตสิงห์ ได้เขียนไว้ในประวัติหลวงปู่ขาว เรื่องอาการอาพาธของท่านว่า

เวลาท่านป่วยและอยู่ตามป่า ตามเขา ท่านจะไม่ใช้ยาอะไรเพื่อการรักษา จะใช้แต่ธรรมะโอสถ ซึ่งก็ได้ผลทั้งทางร่างกาย และจิตใจไปพร้อมกัน ท่านเคยระงับอาการไข้ด้วยวิธีภวนามาแล้วหลายครั้ง จนทำให้มั่นใจว่าการพิจารณานี้มีประโยชน์มาก อนุสรณ์สถานที่ถือว่าสำคัญของหลวงปู่ขาว เกจิดังแห่งวัดถ้ำกลองเพล ก็คือ เป็นสถานที่จำพรรษาของท่านมาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2501-ท่านมรณภาพในปี พ.ศ. 2526 ซึ่งท่านได้ดูแลบริเวณวัดเป็นอย่างดีทั้ง ๆ ที่มีเนื้อที่กว้างกว่า 1,000 ไร ให้เป็นพื้นที่ป่าได้อย่างร่มรื่น สวยงาม อยู่บนสันเขาซึ่งมีโขดหินขนาดใหญ่มากมาย ที่ใช้เป็นเพิงผาพักผ่อนตามธรรมชิต ส่วนทางด้านหลังเป็นอ้างเก็บน้ำ ที่ชื่อว่า อ่างอาราม ซึ่งเป็นโครงการชลประทานพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ อีกด้วย