หลวงพ่อเนียม   หลวงพ่อเนียม ธรรมโชติ หรือ หลวงพ่อเนียม วัดน้อย พระเกจิอาจารย์ชื่อดังใน จังหวัดสุพรรณบุรีที่รู้กันว่าหลวงพ่อเนียม
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

หลวงพ่อเนียม

หลวงพ่อเนียม

หลวงพ่อ เนียม ธรรมโชติ หรือ หลวงพ่อ เนียม วัดน้อย พระเกจิอาจารย์ ชื่อดัง ใน จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่รู้กันว่า หลวงพ่อ เนียม มีปาฏิหาริย์ พระพุทธคุณ เช่น ด้านเมตตา ด้านมหาอุตคงกระพัน และ แคล้วคลาด จน หลวงพ่อทับ วัดทอง หรือ สมเด็จพระอริยวงศาคตวญาณ ยังให้ความนับถือ ในตัวท่าน และยังสะสมพระเครื่องรูป หลวงพ่อเนียม อีกด้วย

แต่เดิม หลวงพ่อ เนียม เป็นชาวสุพรรณบุรี เกิดในปี 2370 ตรงตามรัชกาลที่ 3 ที่บ้านป่าพฤกษ์ ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ภายหลังต่อท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร แล้วจึงอุปสมบท ท่านได้เดินทางมายัง กรุงเทพมหานคร เพื่อมาศึกษาพระธรรมที่ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ และยังเคยเดินทางไป ศึกษาความรู้พระธรรมที่ วัดระฆังโฆษิตาราม ในสมัยสมเด็จพระพุฒาจารย์ อีกด้วย แต่สุดท้าย ท่านก็ได้เลือกกลับบ้านเกิด เนื่องจากมีปัญหากับเจ้าอาวาส และประสงค์ให้ปฏิสังขรณ์ วัดน้อย ขึ้นจากวัดร้าง ฟื้นฟูความเจริญ ขึ้นมาอีกครั้ง

หลวงพ่อ เนียม นั้นสนใจในเรื่องวิปัสสนาธุระอย่างมาก ท่านมีชื่อเสียงในการรักษาโรคต่าง ๆ สามารถมองเห็นอนาคตได้ด้วยตาทิพย์ ซึ่งหากสามเณรรูปไหนทำความผิด ท่านจะสามารถรู้ได้เองโดยไม่จำเป็นต้องมีใครมาบอก ส่วนตัวท่านมีความเมตตาต่อสัตว์มาก กิจวัตรของท่านคือตื่นแต่เช้ามืด อบรมสั่งสอนภิกษุในวัด แล้วจึงค่อยออกไปบิณฑบาต ในวาระสุดท้ายของชีวิต หลวงพ่อเนียมมรณภาพในสมัยรัชกาลที่ 5 ในลักษณะคล้ายพระพุทธรูปปางไสยาสน์ สิริอายุได้ 80 ปี หลังจากท่านสิ้นไป ก็ได้มีการทำพระเครื่องหลวงพ่อเนียมขึ้นมากมาย เพื่อให้ลูกศิษย์สักการะบูชา