หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม

หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม

หลววงพ่อจวน สุติตโต วัดหนองสุ่ม จ.สิงห์บุรี หรือ พระครูสุจิตตานุรักษ์ ท่านเป็นอดีตพระเกจิชื่อดัง ที่มีจริยาวัตรที่น่าเลื่อมใสและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นพระที่มีบุคลิกที่ยิ้มแย้มกับคนทั่วไปตลอดเวลา และเป็นพระที่สมถะ

วัดหนองสุ่มในอดีต อยู่ในท้องที่ ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี แต่ก่อนเป็นชุมชนที่ห่างไกล ไม่มีความเจริญ มีโจรผู้ร้ายชุกชม ทำให้ชาวบ้านขาดที่พึ่งพายึดเหนี่ยวทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ สภาพหมู่บ้านทุรกันดาร การคมนาคมก็ไม่สะดวกเพราะไม่มีถนนหนทาง จึงติดต่อกับภายนอกได้ยากยิ่ง ชาวบ้านต้องปกป้องตัวเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมา

หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม

หลวงพ่อจวน ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2458 ที่ ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี มีฐานะยากจน พ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่ท่านยังอยู่ในวัยเยาว์ ได้เรียนหนังสือแค่ชั้นประถม

ท่านบวชเมื่อ พ.ศ. 2473 ที่วัดหนองสุ่ม บวชได้แค่ 3 ปีก็ต้องลาสิกขา เพื่อกลับไปช่วยครอบครัวทำไร่ไถนา พ.ศ. 2475 ท่านอายุได้ 22 ปีเต็ม ทำกลับมาบวชอีกครั้งที่พัทธสีมาวัดประศุก ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี และได้มาจำพรรษาที่วัดหนองสุ่ม ได้ 1 พรรษา ก็ต้องย้ายไปจำพรรษาที่วัดโพธิลังกา ต.ทางงาม อ.อินทร์บุรี เพื่อศึกษาพระปริยัตธรรม จนกระทั่งสอบได้นักธรรมเอก

 

พ.ศ. 2482 ท่านต้องลาสิกขาอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลา 5 เดือน เพื่อไปช่วยพี่สาวที่มีอุปการคุณ เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ได้กลับมาบวชใหม่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 ที่วัดประศุก แต่ได้มาจำพรรษาที่วัดหนองสุ่ม ท่านมุ่งศึกษาด้วยวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงพ่อแป้น วัดบ้านไร่ หลวงพ่อกอง สุโชทัย หลวงพ่อปั้น วัดค้างตาว อ.สรรคบุรี หลวงพ่อลา วัดโพธิศรี หลวงพ่อผึ่ง วัดโบสถ์ หลวงพ่อแพ วักพิกุลทอง หลวงพ่อเจ๊ก วัดระนาม หลวงพ่อโต๊ะ วัดกำแพง และอีกหลาย ๆ หลวงพ่อซึ่งเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นทั้งสิ้น และเริ่มทำการพัฒนาวัด ด้วยการสร้างโรงเรียน สร้างความเจริญให้หมู่บ้าน ส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาเข้าวัดและประกอบสัมมาอาชีพ ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีความสุขขึ้นกว่าแต่ก่อน ท่านเป็นพระเกจิที่เข้มขลัง เป็นที่ยกย่องของชาวบ้าน ในแต่ละวันจะมีผู้เข้าไปกราบไหว้ให้รดน้ำมนต์ตลอดเวลา

ในด้านวัตถุมงคล ของท่านก็มีกิตติสรรพที่เรื่องลือ ว่ามีพุทธคุณที่ดีเด่นทางด้านแคล้วคลาด และเมตตามหานิยม ค้าขายเจริญรุ่งเรือง ทำให้เป็นที่ต้องการของบรรดานักสะสมทั่วไป เพื่อนำไปใช้ให้เกิดผล วัตถุมงคลของท่านหลายรุ่นหาได้ยากยิ่ง แต่ที่ถือว่าขลังและเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปเห็นจะได้แก่ พระรู่เหมือนเนื้อโลหะกะไหล่ทองของท่าน ที่สร้างเมื่อ ปี 2519 ที่สังฆาฏิ และด้านหลังมีจารึกคำว่า มหาเศรษฐี และเหรียญรูปใบเสมารมดำ และกะไหล่ทอง ที่สร้างเมื่อปี 2498 และ 2499

หลวงพ่อจวนท่านได้ละสังขารอย่างสงบ เมื่อ 11 ก.ค. 2536 สิริรวมอายุได้ 79 ปี พรรษาที่ 55