หลวงพ่อคง สุวัณโณ
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

หลวงพ่อคง สุวัณโณ

หลวงพ่อคง สุวัณโณ

หลวงพ่อคง สุวัณโณ วัดวังสรรพรส ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทรบุรี ท่านเป็นชาวบ้านตาพราย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2445 ตรงกับปีที่ 35 ในรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โยมบิดาชื่อ ส้อง โยมมารดาชื่อ โอ่ง นามสกุล ฑีฆายุ ท่านเป็นลูกชายคนโต มีพี่น้องชายหญิงอีก 11 คน ครอบครัวทำอาชีพเกษตรกรรม ท่านอยู่ในตระกูลของผู้มีวิขาอาคม โดยปู่ของท่าน คือ หลวงปู่วง เป็นพระที่มีวิชาอาคมสูงเป็นที่เลื่องลือในสมัยนั้น ส่วนตาของท่านก็คือ หลวงคีรีเขตต์ที่รับราชการมีหน้าที่ดูแลหัวเมืองตราด และจันทรบุรี ซึ่งก็มีวิชาอาคมขลังเช่นกัน และเป็นผู้ที่มีวิชาคงกระพันชาตรีเป็นเลิศ

การศึกษา ในวัยเด็ก ท่านได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดชมพูทราย จนจบชั้นประถมปีที่ 3 เมื่อปี 2462 ออกมาช่วยทางบ้านหาสมุนไพร และของป่า

หลวงพ่อคง สุวัณโณ

การออกบวช ท่านได้บวชครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2466 ขณะที่อายุได้ 21 ปี บวชครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 5 มี.ค. 2477 หลังจากที่ ร.7 สละราชสมบัติ แล้วเป็นเวลา 3 วัน ขณะที่อายุได้ 32 ปี ณ วัดชมพูทราย อ.เขาสมิง จ.ตราด มีพระอธิการผูก วัดสลัก จ.ตราดเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “สุวัณโณ” แปลว่า ผู้มีผิดพรรณงามดุจทองคำ หลังจากบวชแล้วท่านก็ขยันโดยการเล่าเรียนพระธรรมวินัย พระไตรปิฎก และประเพณีทางศาสนา 12 เดือน ท่านเป็นผู้คงแก่เรียน ได้ศึกษาทางวิชาไสยศาสตร์โบราณต่าง ที่ตกทอดมาจากครูบาอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวเขมร โดยมีครูบาอาจารย์ที่ประสิทฺประสาทวิชาให้ท่านอย่างมากมาย ซึ่งเป็นทั้งพระสงฆ์และฆราวาส นอกจากหลวงปู่วง และหลวงคีรีเขตต์ ซึ่งเป็นปู่และตาแท้ ๆ ของท่านแล้ว ก็ยังมีครูอาจารย์ท่านอื่น ๆ อีกหลายท่าน ทำให้ท่านได้เรียนรู้วิชาต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย ทั้งคงกระพันชาตรี เมตตามหานิยม และอื่น ๆ

อาพาธและมรณภาพ ในปั้นปลายของชีวิตหลวงพ่อคง ได้อาพาธเป็นไข่หวัดใหญ่ และปอดบวมโดยมีโรคแทรกซ้อ เมื่อวันที่ 11ก.ย. 2532 ลูกศิษย์ได้ส่งหลวงพ่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลตากสิน จันทรบุรี จนอาการทุเลา ท่านก็ขอกลับวัดสังสรรพรส แต่ต่อมาไม่กี่วันท่านก็มรณภาพอย่างสงบ ณ วัดวังสรรพรส เมื่อ 23 ก.ย. 2532 สิริรวมอายุได้ 87 ปี พรรษาที่ 55 ก่อนที่ท่านจะมรณภาพ ท่านได้ปรารภกับศิษย์ใกล้ชิดว่า ให้เก็บร่างท่านไว้ มิฉะนั้นต่อไปจะไม่มีคนมาวัด ทางวัดจึงได้เก็บร่างของหลวงพ่อไว้จนทุกวันนี้ ก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้น หลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้ว แต่เล็บมือ เล็บเท่าของท่านรวมทั้งเส้นผมยังคงยาวออกมาอยู่ตลอดเวลา