หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สุดยอดเกจิของเมืองแม่กลอง
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สุดยอดเกจิของเมืองแม่กลอง

หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สุดยอดเกจิของเมืองแม่กลอง

หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม นับว่าท่านเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ที่สุดรูปหนึ่งของเมืองแม่กลอง และเมืองไทย วัตถุมงคลของท่านทุกรุ่นล้วนมีคุณวิเศษ ยากที่จะหาใครเสมอเหมือน นอกจากนั้นเหรียญปั้มรุ่นแรกของท่านยังได้รับการจัดให้อยู่ในชุดเบญจภาคีประเภทเหรียญอีกด้วย

ที่ท่านเกิดนั้นเป็นเรือนแพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เม.ย. 2407 ที่บ้านสำโรง ต.โรงหีบ อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม โยมบิดาชื่อ เกตุ โยมมารดาชื่อ ทองอยู่ นามสกุลจันทร์ประเสริฐ เมื่อหลวงพ่อคงอายุได้ 16 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดเหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมทุรสาคร ตามความเชื่อของคนโบราณที่ว่าถ้าเด็กเกิดในเรืองแพและเป็นเพศชายต้องให้ครองเพศสมณะ เป็นพระภิกษุตลอดชีวิต เพื่อให้เล่าเรียนพระปริยัติธรรม

หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สุดยอดเกจิของเมืองแม่กลอง

ระหว่างที่เป็นสามเณรอยู่ที่วัดเหมืองใหม่นั้น ท่านได้ศึกษาวิชาเมตตามหานิยมจากพระอธิการทิม จนมีอายุได้ 18 ปี ก็ได้ลาสิขาและกลับมาอยู่บ้าน เพื่อกิจการของครอบครัว ตอนที่อยู่ที่บ้านท่านมีความสงสัยในวิชาเมตตามหานิยมของท่านที่ได้ร่ำเรียนมาว่าจะขลังหรือไม่ จึงได้ทำการทดลองวิชาด้วยการเสกสีผึ้งละลายน้ำให้ไหลไปทางหญิงผู้หนึ่ง ที่กำลังนั่งอาบน้ำอยู่ทางใต้น้ำ ก็ได้ผลเพราะในเย็นวันนี้เองหญิงสาวก็หอบผ้าหอบผ่อนมาอยู่กับท่านถึงบ้าน ร้องห่มร้องไห้ของมาอยู่ด้วย ทำให้เกิดความวุ่นวายจนต้องแก่ไขกันเป็นการใหญ่

หลวงพ่อคง เมื่อมีอายุได้ 20 ปีบริบูรณ์จึงได้บวชเป็นพระ ณ วัดเหมือนใหม่ เมื่อ ปีพ.ศ. 2427 ได้ฉายาว่า “ธมมโขโต” ซึ่งแปลว่า ผู้รุ่งเรืองโดยธรรม มีพระอาจารย์ด้วง วัดเหมืองใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการจุ้ย วัดบางเกาะเทพศักดิ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอธิการทิม วัดเหมืองใหม่ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 

หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดเหมืองใหม่ตลอดมาเพื่อศึกษาเล่าเรียนวิชาทั้งท่านด้านคันถธุระ วิปัสสนาธุระ วิชาช่างและวิชาทำผงวิเศษต่าง ๆ กับพระอุปัชฌาย์ด้วง ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเหมืองใหม่ และได้ศึกษาวิชราอาคมการทำน้ำมนต์ และวิชาเมตตามหานิยมจากพระอธิการทิม อีกด้วย ระหว่างที่จำพรรษาที่วัดเหมืองใหม่ ท่านก็ได้ศึกษาคัมภีย์มูลกัจจายน์ ซึ่งเป็นตำราภาษาบาลีไวยากรณ์สมัยโบราณที่เต็มไปด้วยพระสูตรสนธิต่าง ๆ กับอาจารย์นก ซึ่งเป็นฆราวาสชื่อดังในขณะนั้นเป็นเวลาถึง 13 ปี จนท่านสามารถใช้ได้แคล่วคล่อง สามารถที่จะแปลธรรมบททดลองจากคัมภีย์ต่าง ๆ ได้โดยง่าย

หลวงพ่อคง อยู่จำพรรษาที่วัดเหมืองใหม่ เรื่อยมาจนกระทั่งพรรษาที่ ๒๑ ในปี ๒๔๔๘ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อมว่างลง ชาวบ้านบางกะพ้อมจึงพร้อมใจกันอาราธนาท่านมาเป็นเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม