หลวงปู่จันทร์ศรีพระสายวัดป่าละสังขารแล้ว ประวัติหลวงปู่จันทร์ศรี จนททีโป หรือพระอุดมญาณโมลี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงปู่ใหญ่
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

หลวงปู่จันทร์ศรีพระสายวัดป่าละสังขารแล้ว

หลวงปู่จันทร์ศรีพระสายวัดป่าละสังขารแล้ว

ประวัติหลวงปู่จันทร์ศรี จนททีโป หรือพระอุดมญาณโมลี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงปู่ใหญ่ เป็นพระเกจิดังสายพระป่ากรรมฐาน ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ซึ่งเป็นแม่ทัพธรรมแห่งภาคอีสานฝ่ายวิปัสสนาธุระ ท่านเป็นพระป่าที่มีเมตตาสูง มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก เป็นแบบอย่างที่ดีของพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรทั้งหลาย ประชาชนชาวอีสานนับถือท่านเป็นอย่างมาก ท่านเป็นพระที่ยึดมั่นในหลักธรรมแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลัก มีพลังสูงจากธรรมะของครูบาอาจารย์ที่คอยสนับสนุนตลอดเมา

หลวงปู่จันทร์ศรีพระสายวัดป่าละสังขารแล้ว

กำเนิด และนามเดิม หลวงปู่จันทร์ศรี

ท่านหลวงปู่จันทร์ศรี ท่านมีนามเดิมว่า จันทร์ศรี แสนมงคล เกิดเมื่อวันวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2434 เป็นวันแรม 3 ค่ำ เดือน 11 ปีกุน ที่บ้านโนนทัน ต.โนนทัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น โยมบิดาชื่อ นายบุญสาร โยมมารดาชื่อนางหลุน แสนมงคล ท่านได้บรรพชาเป็นสมาเณร เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2468 ณ วัดโพธิศรี บ้านศิลา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ปฏิบัติธรรมอยู่ 3 ปี ก่อนที่จะได้ร่วมเดิมทางไปกับท่านพระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ และพระอาจารย์ลี สิรินธุโร เพื่อออกแสวงหาความสงบตามป่าเขา เพื่อเข้ากรรมฐาน และปฏิบ้ติธุดงควัตร ตามแบบฉบับพระวัดป่าอย่างเคร่งครัด และสมบูรณ์ที่สุด

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดศรีจันทราวาส อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หลวงปู่จันทร์ศรี ได้บวชเป็นพระภิกษุ ที่วัดศรีจันทราวาส ต.ในเมือง อ,เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2474 มีพระครูพิศาลอรัญญเขต เจ้าอาวาสวันศรีจันทราวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สิงห์ ชนตยาคโม เป็นพระกรรมวาจารน์จารย์ และพระอาจารย์มหาปิ่น ปญญาพโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า จนททีโป ซึ่งมีความหมายที่เป็นมงคลว่า ผู้มีแสงสว่างเจิดจ้าดั่งจันทร์วันเพ็ญ หลังจากบวชแล้วท่านได้มีโอกาสได้ติดตามพระกรรมฐานผู้เครีงวินัย และปฏิบัติหลายรูป ก่อนที่จะมาศึกษาด้านพระปริยัติธรรม ที่วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. จนสามารถสอบได้เปรียญธรรม 4

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม เป็นเวลานาน 10 ปี

ในปี พ.ศ. 2484 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชื่นนพวงศ์ สุจิตโต) วัดยวรนิเวศวิหาร ได้สั่งให้ไปเป็นครูสอนพระปริยวัติธรรม ที่สำนักเรียนวัดป่าสุทธาวาส ต.พระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แม่ทัพธรรมแห่งภาคอีสาน ได้ไปจำพรรษาที่นั่น เป็นเวลา 15 วัน หลวงปู่ใหญ่ได้มีโอกาสปรนนิบัติอย่างใกล้ชิด ก่อนที่ทจะถูกส่งไปเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมที่สำนักวัดธรรมนิมิต ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นานถึง 10 ปี

อาพาธ และละสังขาร อายุย่างเข้า 105 ปี

หลวงปู่ใหญ่อายุย่างเข้า 105 ปี เมื่อ 10 ตุลาคม 2559 ท่านมีสุขภาพไม่ดี และได้เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.จุฬา ฯ และท่านได้ละสังขารเมื่อเวลา 20.00 น. ลูกศิษย์ได้เคลื่อนศพไปที่วัดโพธิสมภรณ์ เพื่อทำพิธีต่อไป