หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด) หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด) หรือหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปิลันทน์ พระหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ผ
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด)

หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด)

หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด) หรือหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปิลันทน์ พระหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ผู้เป็นศิษย์เอกของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต และทรงเป็นผู้สร้างพระสมเด็จปิลันทน์ (พิมพ์ซุ้มประตู) ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเบญจภาคีสุดยอดพระเนื้อผงของประเทศ

หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด) พระนามเดิม หม่อมเจ้าทัด เสนีวงศ์ สืบเชื้อสายเจ้าวังหลัง พระบิดาคือกรมหลวงเสนีบริรักษ์ (พระองค์เจ้าแตง) พระมารดาคือหม่อมบุญมา ประสูติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2365 ในสมัยรัชกาลที่ 2 ต่อมาในปีพ.ศ. 2385 ในรัชกาลที่ 3 ได้ทรงอุปสมบทเป็นนาคหลวงที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามตามราชประเพณี แล้วมาประทับศึกษาธรรมะกับพระอาจารย์สมเด็จพระพุฒาจารย์โต ที่วัดระฆังโฆสิตารามฯ จนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2407

ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ พระพุทธบาทปิลันทน์ กระทั่งสมัยรัชกาลที่ 5 ปีพ.ศ. 2414 ได้ทำหน้าที่ปกครองวัดแทนสมเด็จพระพุฒาจารย์โตได้ประมาณปีเศษ ก็ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามฯ หลังจากสมเด็จโตมรณภาพในปีพ.ศ. 2415 พระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด) ปกครองวัดระฆังฯ สืบมาเป็นระยะเวลา 23 ปี ในปีพ.ศ. 2435 ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น หม่อมเจ้าพระพิมลธรรม ย้ายไปประทับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ และได้สถาปนาเป็นหม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ ในปีพ.ศ. 2437

จนเมื่อพ.ศ. 2443 ท่านได้สิ้นชีพิตักษัยด้วยพระโรคชรา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน สิริชันษา 77 ปี 58 พรรษา