พระไพโรจน์วุฒาจารย์ (รุ่ง ติสฺสโร) เกจิอาจารย์อีกหนึ่งท่านที่อยากนำเสนอพระไพโรจน์วุฒาจารย์ (หลวงพ่อรุ่ง) เกจิอาจารย์ผู้ที่ป็นที่นับถือของ
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

พระไพโรจน์วุฒาจารย์ (รุ่ง ติสฺสโร)

พระไพโรจน์วุฒาจารย์ (รุ่ง ติสฺสโร)

เกจิอาจารย์อีกหนึ่งท่านที่อยากนำเสนอพระไพโรจน์วุฒาจารย์ (หลวงพ่อรุ่ง) เกจิอาจารย์ผู้ที่ป็นที่นับถือของชาวกระทุ่มแบน แห่งวัดท่ากระบือ วัดที่มีพระวิหารและอุโบสถที่ประดิษฐานรูปหล่อ หุ่นขี้ผึ้ง หลวงปู่รุ่ง ที่ได้รับสร้างขึ้นไว้ให้กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตนั่นเอง

ประวัติความเป็นมา

พระไพโรจน์วุฒาจารย์ มีนามเดิมว่า รุ่ง พ่วงประพันธ์ เป็นบุตรคนเดียวของนายพ่วง และนางกิม พ่วงประพันธ์เป็นชาวอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เกิดเมื่อวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ พ.ศ. ๒๔๑๖

อุปสมบท เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๗ ณ พัทธสีมาวัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  อุปสมบทได้ ๒ วัน ก็ย้ายมาอยู่ที่วัดท่ากระบือในสมัยนั้นยังเป็นสำนักสงฆ์ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็นวัดท่ากระบือ ซึ่งในตอนนั้นท่านได้มาปฏิสังฆรวัดแห่งนี้ จากสำนักสงฆ์รกร้างจนได้เป็นวัดที่สวยงามในปัจจุบัน

การมรภาพ

ในช่วงปั้นปลายหลวงพ่อรุ่ง ติสสโร ได้รับพระราชาคณะชั้นสามัญ เป็นสมณศักดิ์ท้ายสุด ได้ดำรงสมณเพศตราบจนสิ้นอายุขัยเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2500 สิริอายุ 84 ปี 63 พรรษา

วัตถุมงคล

สำหรับวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมของหลวงพ่อรุ่ง ติสสโร ที่เป็นที่นิยมก็คือมีหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นตะกรุด เหรียญพระ แหวน สำหรับเหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2484  ซึ่งเหรียญนี้มี 2 พิมพ์  คือ พิมพ์ยันต์หยิก (พิมพ์นิยม) กับพิมพ์ยันต์ดวง มีพุทธคุณสูงทางคุ้มครองป้องกันภัย และยังถือเคล็ดจากชื่อของท่าน เมื่อบูชาแล้ว จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป