พระเทพสิทธาคม (สาย กิตฺติปาโล)    พระเทพสิทธาคม (สาย กิตฺติปาโล) หรือนามเดิมว่า สาย กันคุ้ม ตำแหน่งชื่อดังคือกระราชาคณะขั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

พระเทพสิทธาคม (สาย กิตฺติปาโล)

พระเทพสิทธาคม (สาย กิตฺติปาโล)

  พระเทพสิทธาคม (สาย กิตฺติปาโล) หรือนามเดิมว่า สาย กันคุ้ม ตำแหน่งชื่อดังคือกระราชาคณะขั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ เจ้าอาวาส วัดท่าไม้แดง และเจ้าคณะจังหวัดตาก เมื่อครั้งอายุได้ 10 ขวบ ได้มีอาชีพรับราชการ แต่เกิดความเบื่อหน่ายทางโลกและสนใจทางธรรม จึงเริ่มอุปสมบทเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2502 ณ ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร ได้รับฉายาว่า กิตติปาโล ซึ่งต่อมาก็เป็นชื่อที่ใช้เรียกขานท่าน เมื่ออุปสมบทไปได้ระยะนึง ก็ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดงในปี พ.ศ.2508 เพราะมีความตั้งใจจริงที่จะสืบสานพระพุทธศาสนา มีความเพียร สามารถสำเร็จการศึกษาธรรมชั้นเอกได้ซึ่งเป็นขั้นสูงสุด อีกทั้งยังศึกษาภาษาขอมจนมีความชำนาญ สามารถอ่านออก เขียนได้ และมีความสนใจในงานจิตรกรรม งานนวกรรมก่อสร้าง เรียกได้ว่าพระเทพสิทธาคมคือพระนักพัฒนา

          พระเทพสิทธาคม มีความสนใจในการศึกษาเป็นอย่างมาก ท่านได้จัดตั้งวันท่าไม้แดงเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ธรรมศึกษา จัดตั้งให้วัดอยู่ใกล้กับโรงเรียน และยังช่วยเหลือผู้ที่สนใจใฝ่ความรู้แต่ขาดทุนทรัพย์อีกด้วย จุดประสงค์ที่แท้จริงของท่านก็คือการชี้ให้ชาวบ้านละแวกนั้นเห็นความสำคัญของการศึกษา การทำประโยชน์ของท่านไม่มีแต่เพียงเท่านี้ ในปี 2540 ท่านได้ลงมือสร้างงานสาธารณูปการ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อีก ซึ่งในปัจจุบันท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะขั้นเทพ และดำรงชีวิตตามคำสอนพระพุทธเจ้า เรียบง่าย และมีหวือหวา