พระมงคลรังษี (สุวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ) พระมงคลรังษี (สุวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ) อดีตเจ้าอาวาส วัดพระพุทธบาทพนมดิน จ.สุรินทร์ ผู้แก่กล้าเชี่ยวชาญ
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

พระมงคลรังษี (สุวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ)

พระมงคลรังษี (สุวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ)

พระมงคลรังษี (สุวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ) อดีตเจ้าอาวาส วัดพระพุทธบาทพนมดิน จ.สุรินทร์ ผู้แก่กล้าเชี่ยวชาญพระเวทย์วิทยาคมโดยเฉพาะพระเวทย์เขมรโบราณชั้นสูง ท่านเป็นพระเกจิดังแห่งแดนอีสานใต้และจังหวัดใกล้เคียงในประเทศกัมพูชา เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านอย่างมาก

พระมงคลรังษี(สุวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ) หรือ หลวงปู่ธรรมรังษี เดิมชื่อ ซออัง ซูวาด เกิดเมื่อวันที่ 6 เมษยายน พ.ศ. 2462 เป็นชาวตำบลเกีย อำเภอโมงรือแซ็ย จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา บิดาชื่อนายสุย มารดาชื่อนางสวง เป็นบุตรคนโต เมื่ออายุ 14 บรรพชาเป็นสามเณรได้เพียง 1 พรรษาก็ลาสิกขามาช่วยครอบครัวทำมาหากิน จนได้อุปสมบทอีกครั้งเมื่อปีพ.ศ. 2481 ที่วัดเวฬุวนาราม ประเทศบ้านเกิด ฉายา จนฺทสุวณฺโณ ท่านสนใจร่ำเรียนสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานควบคู่กับศึกษาพระเวทย์ในประเทศกัมพูชา พร้อมทั้งศึกษาภาษาไทยที่ วัดมหาธาตุ (กรุงเทพมหานคร) จนอ่านออกเขียนได้

ในปีพ.ศ. 2518 กัมพูชามีปัญหาภายใน หลวงปู่จึงย้ายมาจำพรรษาที่ วัดเพลงวิปัสสนา ในประเทศไทย หลังจากนั้น 1 ปี หลวงปู่ต้องการหาที่สัปปายะในการปฏิบัติเจริญวิปัสสนาธุระ จึงย้ายมาที่วัดมหาธาตุ จังหวัดสุรินทร์ จนในปีพ.ศ. 2526 เจ้าคณะอำเภอท่าตูม อาราธนาหลวงปู่มาเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระพุทธบาทพนมดิน ท่านได้พัฒนาจนเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย และขึ้นเป็นเจ้าอาวาสในปีพ.ศ. 2540 ต่อมาปีพ.ศ. 2547 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระมงคลรังษี หลวงปู่มรณภาพเมื่อ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 สิริรวมอายุ 87 ปี 68 พรรษา