พระภาวนาโกศลเถร พระภาวนาโกศลเถร (เอี่ยม สุวณฺณสโร) หรือหลวงพ่อวัดหนัง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของบรรดานักสะสมพระเครื่อง ท่านได้สร้าง
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

พระภาวนาโกศลเถร

พระภาวนาโกศลเถร

พระภาวนาโกศลเถร (เอี่ยม สุวณฺณสโร) หรือหลวงพ่อวัดหนัง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของบรรดานักสะสมพระเครื่อง ท่านได้สร้างพระเครื่องอันศักดิ์สิทธิ์ไว้มากมายหลายรุ่น โดยเฉพาะ พระปิดตา ที่ว่าด้วยคุณวิเศษด้านมหาอุตม์ แคล้วคลาด คงกระพันชาตรี ปัจจุบันหาบูชาได้ยากยิ่ง

ชาวบางขุนเทียนเรียกขานท่านว่า หลวงพ่อปู่เฒ่า เดิมชื่อ เอี่ยม ทองอู๋ บิดาชื่อนายทอง มารดาชื่อนางอู่ เกิดในสมัยรัชกาลที่ 3 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2375 มีพี่น้องรวมท่านทั้งหมด 3 คน ท่านได้ถูกนำมาฝากเรียนหนังสือกับหลวงปู่รอดวัดหนังตั้งแต่อายุ 9 ขวบ พออายุได้ 11 ขวบก็ได้ย้ายไปศึกษาพระบาลีปริยัติธรรมที่วัดบวรฯ และย้ายไปเรียนต่อที่วัดราชบูรณะ ต่อมาได้กลับมาบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดหนัง จนเมื่อปีพ.ศ. 2394 ท่านได้ลาสิกขาเนื่องจากสอบแปลพระปริยัติธรรมสนามหลวงไม่ผ่าน หลังจากนั้น 3 ปีท่านได้กลับมาอุปสมบทใหม่และประจำอยู่ที่วัดนางนอง ซึ่งหลวงปู่รอดพระอาจารย์ของท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ จากนั้นหลวงปู่รอดย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดโคนอน ท่านก็ตามไปปรนนิบัติรับใช้จนกระทั่งหลวงปู่รอดมรณภาพ และได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดโคนอนในเวลาต่อมา

ปีพ.ศ. 2441 หลวงปู่เอี่ยมได้รับโปรดเกล้าจากรัชกาลที่ 5 ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดหนัง ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระภาวนาโกศลเถร (เอี่ยม สุวณฺณสโร) ท่านครองวัดหนัง 27 ปีจึงได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2469 สิริรวมอายุ 93 ปี 71 พรรษา