พระพุทธ วิถีนายก พระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม ปุญฺญวสโน) หรือหลวงปู่เพิ่ม เดิมชื่อ เพิ่ม พงษ์อัมพร ชาตะเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2429 ในรัชสมัย
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

พระพุทธ วิถีนายก

พระพุทธ วิถีนายก

พระพุทธ วิถีนายก (เพิ่ม ปุญฺญวสโน) หรือหลวงปู่เพิ่ม เดิมชื่อ เพิ่ม พงษ์อัมพร ชาตะเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2429 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ณ. ตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นบุตรของนายเกิดและนางวรรณ พงษ์อัมพร

เมื่อปีพ.ศ. 2437 หลวงปู่เพิ่ม อายุ 8 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรบวชเรียนอยู่ที่วัดกลางบางแก้ว เดิมชื่อวัดคงคาราม เป็นวัดเก่าแก่มาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนอายุครบบวชท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เป็นสามเณรนอกจากได้รับใช้คอยดูแลหลวงปู่บุญ ท่านยังได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย คันถธุระ วิปัสสนาธุระ รวมถึงวิทยาคมต่างๆ จากหลวงปู่บุญไว้อย่างมากมาย นับได้ว่าเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงปู่บุญมากที่สุด จวบจนหลวงปู่บุญมรณภาพในปีพ.ศ. 2478 เป็นระยะเวลาถึง 39 ปี หลังจากนั้นอีก 4 ปี ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 หลวงปู่เพิ่ม ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว และได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชคณะชั้นสามัญที่ พระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม ปุญฺญวสโน) เป็นชั้นยศขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2503

วัตถุมงคลที่เป็นที่รู้จักของหลวงปู่เพิ่ม คือตะกรุดและเบี้ยแก้ ซึ่งเบี้ยแก้นั้นหลวงปู่ได้สร้างตามตำรับของหลวงปู่บุญที่ได้ถ่ายทอดไว้ให้นั่นเอง นอกจากนี้ท่านยังได้สร้างพระเครื่องอันศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้พุทธศาสนิกชนเก็บไว้สักการะบูชาอีกมากมายหลายรุ่น

หลวงปู่เพิ่มมรณภาพด้วยอาการสงบจากโรคชรา เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2526 สิริรวมอายุ 97 ปี 76 พรรษา