พระธรรมมุนี (แพ เขมงฺกโร) พระธรรมมุนี (แพ เขมงฺกโร) มีชื่อเดิมว่า แพ ใจมั่นคง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเกจิอาจารย์และพระราชาคณะขั้นธรรม
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

พระธรรมมุนี (แพ เขมงฺกโร)

พระธรรมมุนี (แพ เขมงฺกโร)

พระธรรมมุนี (แพ เขมงฺกโร) มีชื่อเดิมว่า แพ ใจมั่นคง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเกจิอาจารย์และพระราชาคณะขั้นธรรม ฝ่ายมหานิกาย พระธรรมมุนีเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2448 ณ บ้านสวนกล้วย ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อท่านอายุได้ 8 ปี โยมมารดาถึงแก่กรรม จึงให้ถูกอุปการะเป็นไปบุตรบุญธรรม จนเมื่ออายุ 11 ผี ท่านก็ได้ศึกษาอักษรขอมกับ พระอาจารย์สม ที่ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เมื่อศึกษาจนชำนาญก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรตอนอายุ 16 ปีที่วัดพิกุลทอง แล้วจึงย้ายไปศึกษาปริยัติธรรมที่ วัดชนะสงคราม ด้วยความเพียรและความมุ่งมั่นในธรรมมะ ทำให้เกิดอากาตาแดงอักเสบ เนื่องจากอ่านหนังสือเยอะเกินไป จึงตัดสินใจเปลี่ยนสายไปศึกษากรรมฐานที่ วัดเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จนในวันที่ 21 เมษายม พ.ศ.2469 ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ

เมื่อดำรงชีวิตใต้ร่มพระพุทธศาสนาไปเรื่อย ๆ ก็ได้รับฉายาว่าเขมงกโร ในปี 2474 ท่านได้รับชื่อเสียงมากมาย เนื่องจากได้สร้างพระเครื่องหลายรุ่น พัฒนาวัดและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มากมาย เช่น สร้างโรงเรียน สร้างโรงพยาบาล พระธรรมมุนี ยังมีความสนใจในการเรียนจิตศาสตร์ ได้เรียนวิชาอาคมจาก พระอาจารย์เรือง วิทยาคม หรือ หลวงพ่อศรี พระธรรมมุนี ได้ฝากตัวเองเป็นศิษย์และร่ำเรียน ศึกษาจนเชี่ยวชาญ ในช่วงสุดท้ายของชีวิต ท่านได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคชรา ทำให้ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี แต่ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2541 อาการทรุดลง หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ จนคณะแพทย์สามารถยื้อชีวิตต่อได้ แต่ต่อมาหลังจากนั้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ท่านก็ได้จากไปอย่างสงบ