พระครูไพศาลสารธรรม ย้อนไปราว 60 กว่าปีที่ผ่านมาไม่มีใครไม่รู้จักท่านพระครูไพศาลสารธรรม (ปี่ อินฺทโชโต) ท่านเจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

พระครูไพศาลสารธรรม

พระครูไพศาลสารธรรม

ย้อนไปราว 60 กว่าปีที่ผ่านมาไม่มีใครไม่รู้จักท่านพระครูไพศาลสารธรรม (ปี่ อินฺทโชโต) ท่านเจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ พระเกจิดังที่เป็นที่เคารพนับถือของสาธุชนทั้งหลายในจังหวัดชลบุรี เป็นทั้งพระนักพัฒนา เก่งกาจทางด้านไสยศาสตร์และโหราศาสตร์รอบด้านอย่างน่าอัศจรรย์

หลวงพ่อปี่เดิมชื่อ เล่าปี่ ทองสงวน เกิดเมื่อ 21 กันยายน 2433 บ้านเกิดอยู่ที่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี บิดามารดาคือ นายอานและนางรอด ทองสงวน เมื่อเติบโตได้ย้ายตามบิดามารดามาอาศัยอยู่ที่บ้านท่าตะกูด อ.พานทอง จ.ชลบุรี เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดกลาง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จนจบชั้นประถมปีที่ 6 และเป็นครูสอนที่โรงเรียนวัดโคกท่าเจริญ

ปี พ.ศ. 2453 เมื่ออายุครบ 20 ปี ได้อุปสมบท ณ. วัดโคกท่าเจริญ ฉายาทางธรรมคือ อินฺทโชโต จนปีพ.ศ. 2463 ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ และได้พัฒนาวัดเรื่อยมา ท่านได้สร้างโรงเรียนขึ้นในบริเวณวัด ร่วมกับกำนันและชาวบ้าน จนแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2477 และมอบให้เป็นสมบัติทางราชการ ปัจจุบันชื่อ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ

ในปีพ.ศ. 2480 หลวงพ่อปี่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูไพศาลสารธรรม (ปี่ อินฺทโชโต) ท่านได้นำความรู้สมุนไพรตำรับยาไทยมารักษาเป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านที่เจ็บไข้ทั้งใกล้และไกลตลอดมา จนเมื่อท่านชราภาพลงได้ล้มป่วยด้วยโรคหอบหืดและได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2505 สิริรวมอายุ 72 ปี 52 พรรษา