พระครูอาภัสร์ธรรมคุณ (บุญรอด อาภสฺสโร) พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแดนอีสานใต้ หลวงปู่รอด อาภัสสโร หรือพระครูอาภัสร์ธรรมคุณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทาง
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

พระครูอาภัสร์ธรรมคุณ (บุญรอด อาภสฺสโร)

พระครูอาภัสร์ธรรมคุณ (บุญรอด อาภสฺสโร)

พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแดนอีสานใต้ หลวงปู่รอด อาภัสสโร หรือพระครูอาภัสร์ธรรมคุณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการป็นเจ้าอาวาสวัดโคกกรม ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และเจ้าคณะตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

ท่านเป็นพระเกจิเถราจารย์ด้านเสริมดวง เสริมบารมี เหรียญ ผ้ายันต์ สีผึ้ง ตระกรุด เครื่องรางของขลัง เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาทั่วปะเทศ และชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน เดินทางมาเครารพสักการะ บูชาเครื่องเสริมดวงบารมี ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง เดินทางมากราบไหว้บูชา วัตถุมงคลกันเป็นจำนวนมาก แม้กระทั่งด้านความรู้เรื่องตำหรับยาสมุนไพรไทย ท่านก็มีความรู้ ในการปลูกและประกอบยาสมุนไพรตำหรับยาไทยพื้นบ้านเป็นอย่างดี พระครูอาภัสร์ธรรมคุณ (บุญรอด อาภสฺสโร)

สำหรับชีวประวัติของหลวงปู่รอด ชื่อ(เดิม) บุญรอด  นามสกุล ทะลัยรัมย์ เกิดเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 1 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2488 ที่ บ้านระกาไกรสร ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  บิดาชื่อนายฉิม  มารดาชื่อนางละเมียด  นามสกุล ทะลัยรัมย์  มีพี่น้องด้วยกัน 3 คน  โดยหลวงปู่เป็นคนโต  คนที่ 2 หลวงปู่รอดท่านได้บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุได้ 13 ปี และต่อมาก็ได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่ วัดศิรินทราราม ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จนถึงปัจจุบัน

หลวงปู่รอด ได้รับความรู้มาจากหลวงปู่  3 องค์คือ หลวงปู่โด๊ะ ชื่อว่าพระครูอรุณสาธุกิจ  บ้านโคกวัด  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  หลวงปู่ชิด ชื่อ พระครูวิชิตธรรมคุณ  วัดบ้านลำดวน  ตำบลลำดวน หลวงปู่ริม  รัตนมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดอุทุมพร ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตำหรับยาบางส่วนหลวงปู่ก็ได้ศึกษาจากตำราโบราณที่บรรพบุรุษได้เขียนไว้  จนหลวงปู่ได้รับรางวัลมามากมายในด้านการใช้สมุนไพรรักษาโรค  และในด้านการช่วยเหลือสังคมและทางพระพุทธศาสนา  อีกทั้งยังได้จัดสร้างอาคารโรงพยาบาลพนมดงรัก และช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสุรินทร์   พร้อมทั้งได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลสุรินทร์อีกด้วย  จนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณมากมาย