พระครูสุภัทรโพธิคุณ (เผือก สุภทฺโท) มาถึงเกจิอาจารย์แห่งเมืองอีสานใต้ ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่เคารพเป็นอย่างมากนั่นคือ
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

พระครูสุภัทรโพธิคุณ (เผือก สุภทฺโท)

พระครูสุภัทรโพธิคุณ (เผือก สุภทฺโท)

มาถึงเกจิอาจารย์แห่งเมืองอีสานใต้ ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่เคารพเป็นอย่างมากนั่นคือ ท่านพระครูสุภัทรโพธิคุณ (เผือก สุภทฺโท) นั่นเอง

 พระครูสุภัทรโพธิคุณ มีนามเดิมว่า เผือก ศรีสว่าง เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖ บิดาชื่อ นายสิงห์ มารดาชื่อ นางแพง ศรีสว่าง ตำบลน้ำเขียว(สมัยนั้น) อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ท่านได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ณ วัดโพธิ์เย็น บ้านเปือยป่าน ปัจจุบันคืออำเภอสนม จังหวัดตอนนั้นหลังจากอุปสมบทแล้วหลวงปู่ได้ออกจาริกแสวงหาความรู้ในด้านต่างๆ  ทั้งทางธรรม และวิชาอาคมต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ไปตามที่ต่าง ๆ หลวงปู่ได้เรียนภาษาเพื่อนบ้าน เช่นภาษาขอม ภาษาเขมร  ตลอดจนไปเป็นอักขระต่างๆจนเก่งกาจช่ำชองทั้งวิชาอาคม  และการรักษาโรคภัยต่างๆจากพระอาจารย์หลายๆองค์ตลอดการออกจารึกไม่ว่าจะเป็น หลวงปู่แหวน  หลวงปู่มั่น  หลวงปู่ชา และในปี2507 หลวงปู่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยหมากมี่ ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง.เจ้าอาวาสหลวงปู่ได้สร้างสถานที่ เสนาสนะต่างๆในวัดขึ้นมาใหม่เยอะแยะมากมาย เช่น โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  ศาลาการเปรียญ 1 หลัง  กุฏิสงฆ์  2 หลัง  ตลอดระยะเวลาที่จำวัดอยู่ที่นี่หลวงปู่ก็ยังหาเวลาออกจาริกไปยังที่ต่างๆหลังจากออกพรรษาเพื่อฝึกตนและสั่งสอนญาติโยมอยู่เสมอ

พระครูสุภัทรโพธิคุณ (เผือก สุภทฺโท) ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ สิริอายุได้ ๘๔ ปี พรรษา 64