พระครูพิพัฒนิโรธกิจ (ปาน) พระครูพิพัฒนิโรธกิจ (ปาน) เกิดเมื่อปี 2368 ในรัชกาลที่ 3 เป็นชาว ต.บางเหี้ยโดยกำเนิด ปัจจุบันคือ ต.คลองด่าน
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

พระครูพิพัฒนิโรธกิจ (ปาน)

พระครูพิพัฒนิโรธกิจ (ปาน)

พระครูพิพัฒนิโรธกิจ (ปาน) เกิดเมื่อปี 2368 ในรัชกาลที่ 3 เป็นชาว ต.บางเหี้ยโดยกำเนิด ปัจจุบันคือ ต.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ บิดามารดามีเสื้อชายจีน ชื่อนายปลื้มและนางตาล มีพี่น้องรวม 5 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 3 เมื่อครั้งวัยเด็กเคยบวชเป็นสามเณรที่ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร แต่ได้ลาสิกขาบทกลับมาทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว และกลับมาบวชอีกครั้งเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ณ.วัดอรุณราชวราราม และได้ศึกษาร่ำเรียนสายวิปัสสนากรรมฐานไปจนถึงพุทธอาคม จากนั้นย้ายมาอยู่ที่วัดมงคลโคธาวาส ต.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดจนต่อมาได้เป็นเจ้าอาวาส แต่หลวงพ่อปานไม่ค่อยได้อยู่วัด โดยท่านมักธุดงค์ในไปที่ต่างๆโดยตลอด

ความศักดิ์สิทธิ์ของ หลวงพ่อปาน เป็นที่เลื่องลือโด่งดังในสมัยรัชกาลที่ 5 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูพิพัฒน์นิโรธกิจ ในการราชพิธีฉัตรมงคล ร.ศ. 120 หลวงพ่อปาน ได้เคยมีโอกาสรับเสด็จและได้สนทนาธรรมกับในหลวงรัชกาลที่ 5 กระทั่งเมื่อ ร.ศ. 127 ทรงมีการเล่าถึงหลวงพ่อปานอย่างละเอียดลงในพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่าน (เสด็จประพาสมณฑลปราจีน)

พระครูพิพัฒนิโรธกิจ (ปาน) อาพาธจากการเป็นฝีในคอประกอบกับโรคชรา ท่านได้มรณภาพลงเมื่อปีจอ
ร.ศ. 129 ตรงกับวันที่ 29 สิงหาคม 2453 ซึ่งก่อนรัชกาลที่ 5 เสด็จสวรรคตได้เพียง 2 เดือน ได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2454 สิริอายุรวม 86 ปี 65 พรรษา