พระครูพัฒนสารคุณ (สอ คมฺภีรปญฺโญ) ในด้านการศึกษา หลวงปู่สอ สำเร็จนักธรรมศึกษาชั้นตรี ที่สำนักศาสนศึกษา วัดสัทธารมณ์ บ้านขาม ในด้านปกครอง
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

พระครูพัฒนสารคุณ (สอ คมฺภีรปญฺโญ)

พระครูพัฒนสารคุณ (สอ คมฺภีรปญฺโญ)

พระครูพัฒนสารคุณ หรือ สอ คมฺภีรปญฺโญ หรือ หลวงปู่สอ เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2473 นามเดิมมีชื่อว่าสอ งามสะอาด เป็นบุตรของนายทำและนางสา งามสะอาด บ้านเกิดอยู่ที่ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ หลวงปู่สอ เป็นคนที่สนใจธรรมะตั้งแต่เด็ก ๆ ทำให้ในปี 2491 ท่านตัดสินใจบรรพชาเป็นสามเณรที่ วัดสัทธารมณ์ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ มี พระครูศรีสัทธา เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาในปี 2492 ได้ตัดสินใจอุปสมบทเป็นภิกษุ ได้รับฉายานามว่า คมภีรปญโณ

ในด้านการศึกษา หลวงปู่สอ สำเร็จนักธรรมศึกษาชั้นตรี ที่สำนักศาสนศึกษา วัดสัทธารมณ์ บ้านขาม ในด้านปกครองคณะสงฆ์ ในปี 2500 ได้รับตำแหน่งให้เป็นเจ้าอาวาส วัดสัทธามณ์ ซึ่งตำแหน่งทางพระสังฆาธิการ ในด้านสมณศักดิ์ได้รับพระราชทานตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ มีราชทินนามว่าพระครูพัฒนสารคุณ นอกจากนี้ท่านยังรับพระบัญชา เป็นพระบัญชาโดยพระบรมราชานุญาต เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ณ ปัจจุบันหลวงปู่สอดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอและเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณแห่งดินแดนอีสานใต้

เนื่องจากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชารู้วาระจิตคนและศาสตร์ต่าง ๆ ได้รับการถ่ายทอดมาจาก หลวงพ่อมุม อินทปัญโญ วัดปราสาทเยอร์ และมีโอกาสได้เดินธุดงค์นานถึง 7 ปี ในระยะเวลานั้นท่านก็ได้มีโอกาสเรียนวิชาทำตะกรุด ทำน้ำมนต์ วิชากรรมฐาน และเบี้ยแก้ จากพระธุดงค์ท่านนึงที่เดินทางสวนกัน แต่หลวงปู่สอก็ไม่ได้ระบุชื่อแต่อย่างใด รู้เพียงว่าเป็นคนนครศรีธรรมราช