พระครูประสาธน์วิทยาคม (หลวงพ่อนอ) วัดกลางท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา แม่น้ำป่าสัก ในเขต เมืองนครน้อย ถ้านับถอยหลังไปประมาณ 80 ปี
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

พระครูประสาธน์วิทยาคม (หลวงพ่อนอ) วัดกลางท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา

พระครูประสาธน์วิทยาคม (หลวงพ่อนอ) วัดกลางท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา

ณ ที่ราบลุ่มฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ในเขต เมืองนครน้อย ถ้านับถอยหลังไปประมาณ 80 ปี จะเต็มไปด้วยทรัพย์ในดิน สินในน้ำ พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่สงบสุข และตั้งมั่นอยู่ในศีล ในธรรม ประกอบอาชีพกสิกรรมทำสวน ทำนาเป็นพื้น ลูกหลานก็อยู่ในโอวาทบิดามารดาอย่างดี และได้รับการศึกษาออกมาช่วยครอบครัวเป็นปกติธรรมดาของสังคมไทย ลูกชาวพุทธ ข้าราชการงานเมืองก็ดูแลเอาใจใส่ชาวบ้านเป็นอย่างดี และสามารถที่จะเข้ากับชาวบ้านได้ดีมีความปรองดองซึ่งกันและกันเป็นที่ชื่นชมยิ่งนัก โจรผู้ร้ายไม่ค่อยมี

กำเนิดของท่านหลวงพ่อนอ

หลวงพ่อนอ ท่านเกิดมาได้ไม่นาน บิดาก็ถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้ 67 ปี ส่วนโยมมารดาถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้ 97 ปีนับว่าท่านเป็นผู้ที่อายุยืนทีเดียว โดยเฉพาะตระกูลของท่านจะมีผู้ที่อายุยืนอยู่หลายคน หรือเกือบทั้งนั้น แม้แต่ตัวหลางพ่อนอเองท่านก็มีร่างกายที่แข็งแรงและสูงใหญ่ และคงจะได้อยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวประชาไปอีกนาน เมื่อยังอยู่ในปฐมวัย ท่านมีรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ ไม่ขี้โรค เป็นเด็กเลี้ยงง่าย ไม่ร้องไห้โยเย ท่านมีนิสับประจบประแจงออดอ้อนพ่อแม่ได้เป็นอย่างดี ตามประสาเด็ก จึงเป็นที่รักใคร๋ของบรรดาญาติพี่น้อง และได้รับการทะนุถนอมเลี้ยงดูอย่างดีมาตลอด

ท่านเป็นเด็กที่มีเสน่ห์ ใครพบใครเห็นก็ต้องรักใครเอ็นดู และอดที่จะอุ้มชูกอดจูบเสียมิได้ ต่อเมื่อเจริญวัยย่างเข้าวัยศึกษาเล่าเรียนก็ได้รับการศึกษาจากบิดา-มารดา โดยได้นำไปฝากกับ หลวงลุงสวย ซึ่งเป็นพระพี่ชายของบิดาท่าน ที่วัดศาลาลอยซึ่งอยู่ข้าง ๆ บ้านนั่นเอง ท่านได้ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ทั้งอักขรวิธี จนเป็นที่โปรดปรานรักใครของหลวงลุงมาก ท่านก็ได้พยายามพร่ำสอนให้เป็นอย่างดี ด้วยความขยันของท่าน ก็ได้เรียนจบออกมาด้วยการอ่านออกเขียนได้ทั้งหนังสือไทยและหนังสือขอม

ในสมัยนั้นถ้าผู้ใดมีความรู้ทางหนังสือขอมแล้วก็จะถือว่าเป็นเลิศ นับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้สูง จะหางานหาการทำก็ไม่ยากถ้าจะเปรียบก็เห็นว่าเป็นการรู้ภาษาอังกฤษในสมัยนี้นั่นแหละ และถ้ามีใครรู้ภาษาอังกฤษดีในสมัยนั้นก็เห็นจะเป็นในหมู่เจ้านายเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่หลวงพ่อนอ ท่านก็รู้ภาษาขอมซึ่งก็เปรียบกับว่าท่านรู้ภาษาต่างประเทศด้วย ท่านได้อุปสมบทและได้มาจำพรรษาที่ วัดท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา และได้อยู่มาจนทุกวันนี้