ปีวอกคู่กับปีมะโรง  สมพงษ์หรือไม่ อย่างไร ในด้านไหนบ้าง
ดูดวงปีนักษัตร admin  

ปีวอกคู่กับปีมะโรง  สมพงษ์หรือไม่ อย่างไร ในด้านไหนบ้าง

ปีวอกคู่กับปีมะโรง  สมพงษ์หรือไม่ อย่างไร ในด้านไหนบ้าง

                  ปีวอกคู่กับปีมะโรง เป็นปีนักษัตรที่เกิดคำถามขึ้นมามากมายเหมือนกันว่าทั้งสองปีนี้มีความสมพงษ์กันหรือไม่อย่างไร เพราะปีวอกนั้นหากดูตามสัญลักษณ์ของสัตว์ที่เป็นสื่อของปีนักษัตรนั้น ๆ อาจจะดูไม่เหมาะสมหรือสมพงษ์กันเท่าไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปีวอกคู่กับปีมะโรงถือว่ามีความสมพงษ์หรือเหมาะสมกันในด้านต่าง  ๆ ดังนี้

                  ปีวอกคู่กับปีมะโรง สมพงษ์กันในด้านการงาน

                  เป็นปีนักษัตรที่มีความเหมาะสมกันในด้านการงาน และมีการคอยซัพพอร์ทเกื้อหนุนกันอยู่ตลอดเวลา หากอีกฝ่ายทำให้งานเสียหาย หรือคิดแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานไม่ตก ก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งที่คอยรองรับหรือช่วยหาทางคิด ทางแก้สำหรับปัญหาเกี่ยวกับการทำงานด้วยอยู่เสมอ ๆ จึงเรียกได้ว่าเป็นปีนักษัตรที่คอยสนับสนุนกันในด้านการงานเป็นพิเศษ มีความโดดเด่นที่เห็นได้ชัดกว่าในด้านอื่น ๆ คือเรื่องหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะเป็นการเป็นพาร์ทเนอร์หรือเพื่อนร่วมงานระหว่างกัน หรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประกอบกิจการร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมหุ้นลงทุนระหว่างญาติ เพื่อน หรือแม้กระทั่งเข้าร่วมหุ้นส่วนโดยมิได้เป็นอะไรเกี่ยวข้องกันก็ตาม ก็ยังถือว่าปีวอกคู่กับปีมะโรงเป็นปีนักษัตรที่มีความเหมาะสมและสมพงษ์กันได้ด้านการงานเป็นที่สุด

                  ปีวอกคู่กับปีมะโรง สมพงษ์กันในด้านความรัก

                  ยังคงมีความถูกโฉลกและสมพงษ์กันอยู่ดีระหว่างเรื่องความรักระหว่างคนทั้งสองปีนักษัตรนี้ เพราะเป็นปีที่มีการเกื้อหนุนและช่วยหนุนดวงด้านความรัก แต่ก็ยังไม่โดดเด่นเท่ากับเรื่องหน้าที่การงาน ซึ่งอาจจะมีเรื่องราวให้เกิดการผิดใจหรือทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างในบางครั้ง แต่ทั้งนี้ก็สามารถจับมือร่วมกันฟันฝ่ามาได้อย่างรอดพ้น เป็น 2 ปีนักษัตรที่มีความอึดในด้านความรักเหมือน ๆ กันนั่นเอง

ปีวอกคู่กับปีมะโรง  สมพงษ์หรือไม่ อย่างไร ในด้านไหนบ้าง

                  ปีวอกคู่กับปีมะโรง สมพงษ์กันในด้านการติดต่อเจรจา

                   คนที่เกิดในทั้งสองปีนักษัตรนี้จะมีความโดดเด่นในเรื่องการพูดจา ติดต่อประสานงานกับผู้คนทั่วไปทั้งผู้ใหญ่หรือผู้น้อย เพราะมีทักษะการพูด การเจรจาที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะการพูดติดต่อประสานงานในด้านการค้าขาย การทำอาชีพนายหน้า โดยหากทั้งสองปีนักษัตรนี้ได้ทำงานร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อเจรจา การประสานงาน การค้าขายที่ต้องติดต่อเจรจากับผู้คนมากมายร่วมกัน นับว่าเป็นการช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน จนช่วยผลักดันให้งานสำเร็จได้เร็วกว่าการลงมือทำคนเดียว

                  นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ปีวอกคู่กับปีมะโรงเป็นคนที่ควรอยู่ร่วมกัน เนื่องจากมีความสมพงษ์กันในด้านต่าง ๆ ตามที่เรากล่าวมานั่นเอง