ปีนักษัตรที่สมพงษ์กัน มีปีนักษัตรอะไรบ้าง ควรทำธุรกิจร่วมกันหรือไม่ เช็กได้เลย
ดูดวงปีนักษัตร admin  

ปีนักษัตรที่สมพงษ์กัน มีปีนักษัตรอะไรบ้าง ควรทำธุรกิจร่วมกันหรือไม่ เช็กได้เลย

ปีนักษัตรที่สมพงษ์กัน มีปีนักษัตรอะไรบ้าง ควรทำธุรกิจร่วมกันหรือไม่ เช็กได้เลย

                  การจะลงมือทำธุรกิจ หรือทำกิจการบางสิ่งบางอย่างร่วมกันนั้น โดยส่วนใหญ่คนไทยเชื้อสายจีนมักจะดูดวงหรือเช็กการถูกโฉลกระหว่างกันและกันก่อน เพื่อแนวทางการทำงานร่วมกันที่ถูกต้องและการวางแผนการขยายกิจการที่อาจมีขึ้นได้ในอนาคต ทั้งยังสามารถหาวิธีแก้เคล็ดได้รวดเร็ว รองรับเหตุการณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นได้หากจำเป็นต้องร่วมหอลงเรือนกันทำธุรกิจร่วมกัน เพราะการเช็กดวงปีนักษัตรที่สมพงษ์กันนั้นไม่ใช่การเช็กเพื่อการหลีกเลี่ยงไม่ทำงานร่วมกันเท่านั้น หากแต่เป็นการหาวิธีรับมือและวิธีแก้เคล็ดเพื่อให้สามารถทำงานหรือธุรกิจร่วมกันได้อย่างราบลื่นนั่นเอง

                  มาดูปีนักษัตรที่สมพงษ์กัน จะมีปีไหนกันบ้าง

                  ปีนักษัตรที่สมพงษ์กัน แนะนำให้ทำธุรกิจร่วมกัน รวมไปถึงการทำมาหาได้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้านการค้าขาย การทำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้าหุ้นส่วน ร่วมทำกิจการด้วยกัน ทั้งนี้ควรเป็นกิจการหรือธุรกิจที่เน้นการประกอบอาชีพค้าขาย หรือการติดต่อประสานงานลูกค้าเพื่อหากำไรจะดีที่สุด ดังนี้

                  ปีวอกเป็นปีนักษัตรที่สมพงษ์กันกับปีระกา

                  ลิงกับไก่ เป็นสัตว์ที่มีความเป็นตัวเองสูง ซึ่งโดยลักษณะส่วนตัวของการใช้ชีวิตระหว่างไก่และลิงนั้น จะมีลักษณะที่ต่างกันแทบสิ้นเชิง เช่น ไก่จะมีความเป็นตัวเองสูง ไม่ชอบสุงสิงหรืออยู่ท่ามกลางฝูงชน เพราะไก่เป็นสัตว์ปีกที่ค่อนข้างกลัวคนจะเข้ามาทำร้าย จึงเป็นสัตว์ที่หากินโดยลำพัง แต่มักจะอยู่เป็นฝูง ส่วนวิสัยของลิงก็มักจะอยู่เป็นฝูงเช่นกัน แต่วิถีชีวิตของลิงคือจะมีความซุกซนมากเป็นพิเศษ มีความสอดรู้สอดเห็น ไม่กลัวคน และชอบเข้าสังคม ซึ่งถือว่าเป็นข้อแตกต่างเป็นอย่างยิ่งกับไก่

                  และด้วยพฤติการณ์การดำรงชีวิตของสัตว์ทั้งสองประเภทที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงนี้เอง ที่เป็นปัจจัยให้ลิงและไก่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก เฉกเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตของปีนักษัตรที่สมพงษ์กันระหว่างวอกกับระกา เพราะสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน เพราะทั้งสองปีนักษัตรนี้มีความชอบที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง จึงสามารถร่วมลงมือทำธุรกิจระหว่างกันได้โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ปีนักษัตรที่สมพงษ์กัน มีปีนักษัตรอะไรบ้าง ควรทำธุรกิจร่วมกันหรือไม่ เช็กได้เลย

                  หรือหากจะเป็นคู่รักระหว่างกันก็ถือว่าเป็นปีนักษัตรที่สมพงษ์กัน เพราะหากอีกฝ่ายหนึ่งร้อน อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังคงมีความเย็น บ้านไม่ร้อน บ้านไม่แตก อีกฝ่ายหนึ่งจะมีความประนีประนอมอยู่ในตัวเอง ทำให้สามารถใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากกว่าปีนักษัตรอื่น ๆ เป็นต้น

                  ปีนักษัตรที่สมพงษ์กันที่สุดสำหรับปีนี้ก็คือ ปีนักษัตรที่เรากล่าวมา ขอแสดงความยินดีด้วย หากเป็นคู่หรือพาร์ทเนอร์ของคุณ