ปีชวดคู่กับปีอะไร ปีอะไรหนุนดวงกันดีที่สุด
ดูดวงปีนักษัตร admin  

ปีชวดคู่กับปีอะไร ปีอะไรหนุนดวงกันดีที่สุด

ปีชวดคู่กับปีอะไร ปีอะไรหนุนดวงกันดีที่สุด

                  ปีชวดคือปีนักษัตรที่มีสัญลักษณ์เป็นหนู แม้ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ตามซอกตามหลืบและไม่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศสักเท่าไร และอาจถูกมองข้ามความสำคัญในหลาย ๆ เรื่องไปก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้วปีนักษัตรปีชวดนั้น มีบุคลิกลักษณะที่มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านร่างกายและโดยเฉพาะจิตใจ เป็นคนมีพื้นฐานดวงที่มีความมุมานะบากบั่น หากลงมือหรือคิดจะทำอะไรแล้ว ก็จะมานะบากบั่นทำไปจนประสบความสำเร็จ ซึ่งหากล้มเหลวเสียก่อน ก็จะไม่ลดละความพยายามง่าย ๆ และจะลงมือทำใหม่อีกหลาย ๆ ครั้ง เพื่อนำบทเรียนที่เรียนรู้ได้ไปต่อยอดหาความสำเร็จนั่นเอง

ปีชวดคู่กับปีอะไร ปีอะไรหนุนดวงกันดีที่สุด

                  ปีชวดคู่กับปีอะไร สามารถแยกได้ดังนี้

                  ในด้านความรัก ปีชวดสามารถคู่ได้กับปีฉลู ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว อาจจะห่างกันเพียง 1 รอบหรือ 2 รอบก็ได้ เพราะปีนักษัตรปีชวดกับปีฉลูจะห่างกันแค่เพียงปีเดียว ดังนั้นอายุของทั้งสองฝ่ายจึงห่างกันไม่มาก ทำให้เกิดความเข้าใจและมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี สามารถเข้าใจความต้องการและสภาพแวดล้อมของอีกฝ่ายได้อย่างดี และยังเป็นปีนักษัตรที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง แต่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนและมีความเมตตาต่อคนรัก คนนอกอีกด้วย

                  ด้านสุขภาพ หากปีชวดได้คู่กับปีวอกจะมีการหนุนกันเป็นอย่างดีในด้านสุขภาพ หรือผู้ที่เกิดปีวอกได้ช่วยเหลือ ดูแลคนเกิดปีชวดจะดีที่สุด เพราะทั้งสองปีนักษัตรนี้มีดวงเด่นที่สามารถช่วยเกื้อหนุนกันได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และเมื่อร่างกายมีความแข็งแรงขึ้นแล้ว ก็จะส่งผลและเกื้อหนุนให้จิตใจของปีชวดเข้มแข็งตามไปด้วย ดังนั้นคนที่เกิดในปีวอกจึงมักจะมีอาชีพเป็นหมอรักษาร่างกายและหมอรักษาจิตใจนั่นเอง

                  ด้านการเงิน ปีชวดสามารถคู่ได้กับทั้งปีฉลูและปีเถาะจะเหมาะสมที่สุด เพราะมีดวงเด่นในเรื่องการเงิน อันเนื่องมาจากความขยันเป็นพื้นดวงของทั้งปีฉลูและปีเถาะ มีความโดดเด่นในด้านการประสานงานกับบุคคลภายนอก และมีความโดดเด่นในด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทั่วไป ทำให้การงานและอาชีพเกี่ยวกับการค้าขาย อาชีพนายหน้าต่าง ๆ ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีหากปีชวดได้ลูกทีอย่างเช่น ปีฉลูและปีเถาะเข้ามาร่วมฟอร์มทีมด้วย

                  ปีชวดคู่กับปีอะไร สามารถเลือกเช็กในแต่ละด้านได้ตามที่เรากล่าวมา ซึ่งที่เรากล่าวมานี้จะช่วยหนุนให้คนเกิดปีชวดมีความเฮง ดังและปังกว่าการคู่กับปีนักษัตรอื่น ๆ