ปีกุนคู่กับปีอะไร สมพงษ์กับปีอะไรมากที่สุด
ดูดวงปีนักษัตร admin  

ปีกุนคู่กับปีอะไร สมพงษ์กับปีอะไรมากที่สุด

ปีกุนคู่กับปีอะไร สมพงษ์กับปีอะไรมากที่สุด

                  ปีกุน เป็นอีกหนึ่งปีนักษัตรที่มีพื้นดวงดี เป็นปีที่มีความสุขสบายเป็นทุนเดิม หรือจะลงมือทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายกว่าปีนักษัตรอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นดวงสัญลักษณ์ของปีนั่งกินนอนกิน จะทำอะไรก็มักจะพบกับความราบลื่นเรียบง่าย ไม่ค่อยมีอุปสรรคขวางกั้นสักเท่าไร แต่ก็อาจพบเจอกับปัญหาเข้ามาบ้างในเรื่องการงานและการเงิน จึงอาจส่งผลให้เกิดระบบปัญหาต่าง ๆ ที่ตามมาได้

                  ดังนั้นปีกุนจึงอาจจะต้องเลือกคู่กับปีนักษัตรบางปี เพื่อให้เกิดการเกื้อหนุนกันและนำพากันไปสู่สิ่งที่ดี เพราะหากปีกุนได้คู่กับปีนักษัตรอื่นที่ไม่ใช่ปีที่คู่ควร แม้อาจจะไม่ถึงขั้นแตกหักหรือไม่สมพงษ์กันก็ตาม แต่ก็อาจจะทำให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่วาดหวังไว้ได้ยากกว่าการเลือกคู่กับปีนักษัตรที่ควรคู่กันนั่นเอง

                  ปีกุนคู่กับปีอะไร เช็กได้ ดังนี้

                  ปีกุนคู่กับปีมะโรง

                  เป็นปีที่เหมาะสมกันสำหรับเรื่องหน้าที่การงาน ซึ่งหากปีกุนได้ทำงานรับราชการหรือได้รับตำแหน่งงานที่มีลูกน้องหรือบริวาร เพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดสนิท สามารถช่วยกันคิดและช่วยกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานเป็นคนที่เกิดในปีนักษัตรปีมะโรงนั้น จะได้รับการช่วยหลือเกื้อกูล และหนุนพากันไปในทางที่ดี หน้าที่การงานจะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ทั้งยังได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานทั่วไปที่ดีกว่าการร่วมมือกับปีนักษัตรอื่น ๆ

ปีกุนคู่กับปีอะไร สมพงษ์กับปีอะไรมากที่สุด

                  ปีกุนคู่กับปีวอก

                  ปีกุนมีความเหมาะสมกับปีวอกในเรื่องราวของความรัก เพราะโดยพื้นดวงของทั้งสองปีนักษัตรนี้เป็นคนที่มีความใจเย็นเป็นทุนเดิม จะคิดจะทำอะไรก็มักจะใคร่ครวญเป็นอย่างดีก่อนตัดสินใจลงมือทำ ซึ่งหากทั้งสองปีนักษัตรนี้ได้ร่วมหอลงโรงเป็นคู่คิดซึ่งกันและกัน ก็จะช่วยกันคิดแก้ปัญหาและพากันไปพบสิ่งที่ดี และช่วยหนุนให้ชีวิตคู่ของกันและกันเป็นไปด้วยความผาสุก

                  ปีกุนคู่กับปีฉลู

                  ปีกุนสามารถคู่กับปีฉลูได้อย่างเหมาะสมที่สุดในเรื่องการค้าขาย หากร่วมมือกันทำธุรกิจบางสิ่งบางอย่างที่ต้องมีการประสานงานกับคนภายนอกหรือต้องมีการพรีเซนต์งานตลอดเวลา ขอบอกว่าปีกุนมีความเหมาะสมที่จะคู่กับปีฉลูมากที่สุด เพราะโดยพื้นดวงของคนที่เกิดปีฉลูนั้นจะเป็นคนฉลาดเป็นกรด มีความจริงใจ กล้าคิดกล้าลงมือทำ ผสมผสานกันได้ดีกับคนที่เกิดในปีกุนที่มีความคิดรอบคอบ ทำให้การเจรจาติดต่องานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยอดขายพุ่งแน่นอน

                  ปีกุนคู่กับปีอะไร สามารถเช็กได้ตามพื้นดวงที่เรากล่าวมานี้เลย