ประวัติ พระครูสังวรกิตติคุณ   สำหรับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวประวัติของเกจิอาจารย์ดังของบ้านเรา หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พระครูสังวรกิตติคุณ
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

 ประวัติ พระครูสังวรกิตติคุณ

 ประวัติ พระครูสังวรกิตติคุณ

                สำหรับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวประวัติของเกจิอาจารย์ดังของบ้านเรา หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พระครูสังวรกิตติคุณ มีฉายาทางธรรมว่า เอีย กิตฺติโก ท่านเกิด เมื่อวันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 บิดามารดาของท่านเสียตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และเมื่ออายุได้ 17 ปี ท่านจึงได้บวชเป็นสามเณร เมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 และ เมื่อหลวงพ่อเอีย อายุได้ 20 ปี จึงได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมพ.ศ. 2468 ที่ พัทธสีมาวัดสัมพันธ์ ตำบอลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ พระครูสังวรกิตติคุณ (เอีย กิตฺติโก)

                หลวงพ่อเอีย เคยเล่าว่าครั้งนึง พระอาจารย์โกลั่นฟ้า ซึ่งภายหลังเป็นพระอาจารย์ของท่าน ที่ได้เดินธุดงค์มาปักกลดภายในวัดบ้านด่าน โดยท่านได้เดินทางมาจากประเทศลาว และ หลวงพ่อเอียได้ทำการการศึกษาวิชาจากท่านเกจิอาจารย์ พระอาจารย์โกลั่นฟ้า เป็นเวลานานกว่า 6 เดือน ก่อนที่พระอาจารย์โกลั่นฟ้าจะออกเดินธุดงค์ต่อ โดย หลวงพ่อเอีย เล่าถึงเรื่องราวปาฏิหารย์ของ ว่าขณะที่กำลังจะเดินไปส่ง พระอาจารย์โกลั่นฟ้า จู่ท่านก็หายไปอย่างรวดเร็ว เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวปฏิหารย์ของเกจิอาจารย์ที่ หลวงพ่อเอีย ได้ร่ำเรียนวิชาด้วย ซึ่งสิ่งที่ทำให้ หลวงพ่อเอีย ได้รับการเลื่อมใสจากประชนมากมายและในสมัยที่อยู่ในยุคสงคราม วัตถุมงคลที่ท่านหลวงพ่อเอียได้ปลุกเสก ก็เป้นสิ่งยึดเหนี่ยวและช่วยคุ้มเหล่าทหาร และประชาชน มากมาย จนทำให้ชื่อเสียงด้านอิทธิฤทธิ์ปฏิหารย์ของท่านขจรขจายไปไกลจนปัจจุบันก็ยังเป้นที่ศรัทธาของประขาชน