ประวัติเกจิอาจารย์ 7. พลวงพ่อเกษม เขมโก เชื่อว่าผู้คนที่อยู่ทางภาคเหนือจะต้องรู้จักกับเกจิอาจารย์ชื่อดังท่านหนึ่งที่ไม่ยึดกับกิเลสใดๆ
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

ประวัติเกจิอาจารย์ 7. พลวงพ่อเกษม เขมโก

ประวัติเกจิอาจารย์ 7. พลวงพ่อเกษม เขมโก

            เชื่อว่าผู้คนที่อยู่ทางภาคเหนือจะต้องรู้จักกับเกจิอาจารย์ชื่อดังท่านหนึ่งที่ไม่ยึดกับกิเลสใดๆ ไม่ยึดติดกับสถานที่การปฏิบัติธรรม ตลอดทั้งการจำวัดท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่สุสานไตรลักษณ์เพียงที่เดียวเท่านั้น และมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วทั้งประเทศ รวมถึงรัชกาลที่ 9 ก็นับถือพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก สำหรับเกจิท่านนี้มีชื่อ “หลวงพ่อเกษม เขมโก”

หลวงพ่อเกษม เขมโก เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2455 เป็นบุตรของเจ้าน้อยหนู ณ ลำปาง กับ เจ้าแม่บัวจ้อน ณ ลำปาง และยังเป็นราชปนัดดาใน เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าหลวงผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย หลวงพ่อเกษมออกบวชเป็นเณรครั้งแรกเมื่อตอนอายุได้ 13 ปี ก่อนที่จะบวชเป็นเณรอีกครั้งเมื่อตอนอายุได้ 15 ปี สมัยเด็กท่านเป็นคนที่ซุนซนเป็นอย่างมาก แต่มีความเฉลียวฉลาด เมื่อบวชเป็นเณรรอบที่ ท่านตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จนสามารถสอบนักธรรมชั้นโทได้ในปี 2474 และในปีถัดมาท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ และได้รับฉายาว่า เขมโก แปลว่าผู้มีธรรมอันเกษม

หลวงพ่อเกษม เขมโก ตั้งใจศึกษาจนสามารถสอบนักธรรมชั้นเอกได้ และมีความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาบาลีอย่างถ่องแท้ แต่หลังจากนั้นท่านไม่เคยสอบเพื่อเอาวุฒิแต่อย่างใด ทำให้บรรดาเกจิในสมัยนั้นต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า หลวงพ่อเกษม ไม่ต้องการลาภยศใดๆ แต่เพียงแค่ต้องการศึกษาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ตัวท่านนั้นเป็น พระภิกษุสายวิปัสสนาธุระ ไม่ยึดติดกับสถานที่ใดๆ ตลอดชีพของท่าน ท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่สุสานไตรลักษณ์เพียงที่เดียว และมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศ ในแต่ละวันมีคนเดินทางไปกราบไหว้หลวงปู่ รวมถึงอดีตในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็เคารพหลวงพ่อเกษมเป็นอย่างมาก หลวงพ่อเกษมนั้นมรณภาพเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2539 รวมอายุได้ 83 ปี 64 พรรษา โดยมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นกับร่างของท่านที่ไม่เน่าไม่เปื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และมีป้ายเขียนเอาไว้ว่า ให้พนมมือไหว้ไปที่หน้าอกของท่านเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่ต้องแบมือออกแต่อย่างใด เลยทำให้ท่านได้รับการยกย่องเป็นพระภิกษุที่มีความสมถะเป็นอย่างมาก