ประวัติเกจิอาจารย์ 3. พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู อติภทโท) มาถึงประวัติเกจิอาจารย์ท่านที่ 3 กันต่อเลย กับ พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู อติภทโท)
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

ประวัติเกจิอาจารย์ 3. พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู อติภทโท)

ประวัติเกจิอาจารย์ 3. พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู อติภทโท)

            มาถึงประวัติเกจิอาจารย์ท่านที่ 3 กันต่อเลย กับ พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู อติภทโท) อดีตเจ้าวัดอาวาส วัดบางสมัคร วัดชื่อ ดังแห่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา และยังเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง

พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู อติภทโท) เกิดวันที่ 3 ธันวาคม ปี พ.ศ.2465 ณ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยท่านมีนามเดิมว่า ฟู ดวงดารา มีบิดาชื่อนายนุ่ม และมารดาชื่อนางเปี่ยม ในวัยเด็ก พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู อติภทโท) ได้ร่ำเรี่ยนความรู้เหมือนกับเด็กๆ ทั่วไป แต่ด้วยครอบครัวมีฐานะที่ยากจน เมื่อจบชั้นประถามศึกษาปีที่ 4 ท่านจึงไม่เรียนและออกมาช่วยครอบครัวประกอบอาชีพ

ประวัติเกจิอาจารย์ 3. พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู อติภทโท)

จนกระทั่งวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2485 ขณะที่มีอายุได้ 21 ปี ท่านจึงได้ออกบวชตามประเพณีชายไทยเพื่อทดแทนบุญคุณบิดา – มารดา ณ วัดบางสมัคร โดยมี พระครูพิบูลย์ เป็น พระอุปัชฌาย์ และมีเกจิชื่อดังอีกหลายองค์มาร่วมเป็นพระพี่เลี้ยงในการบวช โดยท่านได้รับฉายาว่า “อติภทโท” ท่านเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และสอบได้นักธรรมชั้นตรี – ชั้นโท จากสำนักเรียนวัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานครฯ ก่อนที่จะย้ายจำพรรษาที่วัดอุทยานนที จังหวัดชลบุรีเพื่อเรียนนักธรรมชั้นเอก และในปี พ.ศ.2492 ท่านก็สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ตัวท่านนั้นมีความเชี่ยวชาญพุทธาคมที่ได้เรียนรู้มาจากเกจิคณาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นหลายรูปด้วยกัน

ในปี พ.ศ.2501 ท่านได้รับสมณศักดิ์ให้เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรีและได้รับนามว่า “พระครูมนูญธรรมรัติ พร้อมกับควบตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอู่ตะเภาที่จังหวัดชลบุรี ก่อนที่ชาวบ้านจะนิมนต์ให้มารับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางสมัครที่ว่างลงในปี พ.ศ.2505 ก่อนที่ในปี 2515, 2518 และ 2532 ท่านได้เลื่อนขั้นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นโท, ชั้นเอก, ชั้นพิเศษในนามเดิม และควบตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบางปะกงด้วยระหว่างปี 2514 – 2546 จากนั้นระหว่างปี 2546 – 2564 ท่านจึงได้ตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางกะปง โดยระหว่างนั้นเมื่อปี 2547 ได้สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระมงคลสุทธิคุณ” ก่อนจะมรณภาพเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2564 รวมอายุได้ 99 ปี 79 พรรษาด้วยกัน