ประวัติพระเกจิอาจารย์ ประวัติพระคณาจารย์ พระเครื่องพระเกจิ
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

ประวัติพระเกจิอาจารย์ ประวัติพระคณาจารย์ พระเครื่องพระเกจิ

ประวัติพระเกจิอาจารย์ ประวัติพระคณาจารย์ พระเครื่องพระเกจิ

ประวัติพระเกจิอาจารย์ ประวัติพระคณาจารย์ พระเครื่องพระเกจิ

  • หลวงพ่อคง วัดธรรมโฆษณ์ จ.สงขลา วัตถุมงคลของท่านเป็นหนึ่งในตำนานเมืองสงขลา มีค่าสูงมาก และเป็นที่นิยมหายากในปัจจุบัน พ่อท่านได้สร้างวัดที่เป็นที่ลุ่มมีน้ำท่วมให้เป็นที่ดอน และมีเสนาสนะพอให้พระภิกษุสามเณรได้อยู่จำพรรษา นอกจากได้สร้างวัตถุแล้ว ท่านได้ปลูกฝังจิตใจของทั้งภิกษุและชาวบ้าน โดยการเปิดสำนับศึกษาธรรมแผนใหม่ สร้างโรงเรียนประชาบาลเพื่อประโยชน์สำหรับเด็กน้อยที่เป็นอนาคตของชาติด้วย

ประวัติพระเกจิอาจารย์ ประวัติพระคณาจารย์ พระเครื่องพระเกจิ

  • หลวงพ่อเหลื่อม วัดนาท่อม พัทลุง ท่านเป็นพระเกจิที่ได้สร้างวัตถุมงคลไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง ท่านเป็นพระนักพัฒนาที่ได้สร้างโรงเรียนเพื่อให้ลูกหลานให้ได้รับการศึกษา ท่านได้สร้างวัตถุมงคลเป็นพระปิดตา และพระสังกัจจายน์หลวงพ่อดหลื่อม ที่หาได้ยากมาก และมีจำนวนจำกัด ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นตำนานของเมืองพัทลุงอันทรงคุฯค่า และหวงแหนของผู้ที่มีไว้ในครอบครอง

  • พระครูพนังศีลวิทุทธิพุทธภักดี วัดศาลาแก้ว นครศรีธรรมราช ท่านเป็นสุดยอดพระเกจิ ที่บางท่านอาจยังไม่ทราบ จึงขอเรียนให้ทราบว่าท่านเป็นเกจิที่ไม่เป็นสองรองใคร ท่านเป็นพระสายใต้ที่ยอดเยี่ยมมาก

  • หลวงพ่อแดง วัดโทตรี นครศรีธรรมราช เป็นพระเกจิเมืองใต้อีกองค์ที่มีผู้ให้ความเคารพนับถือกันมาก พระเครื่องและวัตถุมงคลของท่านผู้ที่มีไว้และพกพาติดตัวส่วนใหญ่แล้วจะมีประสบการณ์แยะมากทางด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรี มหาอุด และป้องกันภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะเหรียญพ่อท่านแดงรุ่นแรก ปี 2507 เป็นที่นิยมกันมาก

  • หลวงพ่อห้อย วัดหอมเกร็ด นครปฐม ท่านเป็นพระเกจิที่ชาวบ้านในพื้นที่รู้จักดี และให้ความเคารพอย่างสูง พระครูไพศาลธรรมวาที หรือหลวงพ่อห้อย ท่านเกิดเมื่อวันที่ 27 กันยานย พ.ศ. 2415 โยมบิดาชื่อ มั่ง โยมมารดาชื่อ เมือง ท่านอุปสมบทเมื่อ ปีพ.ศ. 2435 มีพระเครูปริมานุรักษ์ วัดสุชประดิษฐาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

  • หลวงพ่อเฉล้ม ฉันทวัณโณ วัดกระโดงทอง อยุธยา ท่านเป็นที่เคาระของบรรดาลูกศิษย์เป็นอันมาก ท่างเกงทางหมดและรักษา ส่วนทางด้านพุทธาคมท่านก็ไม่เป็นรองใคร ท่านมักสอนให้เรายึดมั่นในหลักไตรมาสรณคมน์ คือ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

  • หลวงพ่อชวง อภโย วัดชีปะขาว สิงห์บุรี ท่านเป็นพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคม พระบริทุทธิสงฆ์ผู้มั่นึคงในพระธรรมวินัย เป็นอย่างมาก โดยท่านมักจะเน้นในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสานสกัมมัฎฐานเป็นหลัก ท่านทีญาณอันบริสุทธิ์และพลังจิตที่แก่กล้า สำเร็จอภิญญาสมาบัติ