ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร     ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโรหรือพระบุญชุ่ม ญาณสวโน เป็นพระอาจารย์ที่ได้รับความเคารพเป็นอย่างมากในประเทศลาว
ประวัติเกจิอาจารย์ admin  

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโรหรือพระบุญชุ่ม ญาณสวโน เป็นพระอาจารย์ที่ได้รับความเคารพเป็นอย่างมากในประเทศลาว ไทย ภูฏาน ซึ่งครูบาบุญชุ่มเกิดวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2508 ที่บ้านแม่คำหนองบัว ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในตอนเด็กท่านมีชีวิตที่ลำบาก เพราะครอบครัวยากจน แต่ด้วยการเลี้ยงสอนจากโยมมารดา ที่สอนให้มท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฝักใฝ่พระพุทธศาสนา ทำให้ท่านจึงมีความคิดที่จะบวช จึงเมื่ออายุได้ 11 ปี ก็ได้เข้าศึกษาพระปรัยัติธรรมจนสอบเป็นนักธรรมชั้นตรี แล้วอุปสมบทเป็นภิกษุในปี 2529 ณ วัดพระเจ้าเก้าตื้อ ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่

อุปนิสัยฝักใฝ่ในธรรมของครูบาบุญชุ่มเป็นที่รู้กันดี เพราะท่านเป็นคนที่มีจิตใจเมตตา โอบอ้อมอารีลูกหลาน ลูกศิษย์ มิตรสหาย  นอกจากนี้ท่านยังเป็นพระนักพัฒนา ครั้นที่ไปจำศีลภาวนาก็ได้สร้างพระธาตุขึ้น มีชื่อว่าพระธาตุงำเมือง ดอยท้าววัง จากนั้นท่านก็ได้เดินทางไปแสงวบุญที่ประเทศอินเดีย นำคณะศรัทธาญาติโยมไปด้วย เพื่อไปสักการะบูชาสังเวชนียสถาน 4 แห่ง เป็นสัญลักษณ์ของการประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมจักร และปรินิพพาน อีกทั้งท่านยังเดินทางไปยังประเทศศรีลังกา เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา โดยมีโยมสุพิศ แม้นมนตรีออกค่าเครื่องบินให้ ด้วยอุปนิสัยชอบธรรมชาติ รักสันโดษ ครูบาบุญชุ่มได้จาริกธุดงค์เข้าป่าหิมพานต์ และดำริไว้ว่า “เราควรออกจากธุดงค์เข้าสู่หิมพานต์ตามรอยพระเวสสันดร” ท่านได้ทำสมาธิอยู่ที่นั่นถึง 4 คืน จนในปัจจุบันชื่อเสียงของครูบาบุญชุ่มแพร่หลาย มีลูกศิษย์มากมาย