การดูดวงรายวันกราฟชีวิตจากวันเกิด
ดูดวงตามวันเกิด admin  

การดูดวงรายวันกราฟชีวิตจากวันเกิด

การดูดวงรายวันกราฟชีวิตจากวันเกิด

ในส่วนของการดูดวงรายวัน จากการพิจารณากราฟชีวิต ซึ่งจะเป็นรูปแบบของการพยากรณ์ศาสตร์เลข 12 ตัว  หรือจะเป็นลักษณะของการทำนายดวงชะตาของท่าน ซึ่งจะเป็นหลักการที่ได้มีการสืบต่อกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ โดยจะอาศัยการพิจารณาจากรายละเอียดส่วนบุคคล ทั้งจากเลข วัน เดือน ปีเกิด ช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่จะชัดเจนในเรื่องของเส้นทางชีวิตว่าจะปรากฏออกมาเป็นในลักษณะใด

 

ดวงความรักตามวันเกิด  

 

การดูดวงรายวัน จากการพิจารณากราฟชีวิต

สำหรับการดูดวงรายวันจากการพิจารณากราฟในส่วนนี้ จะสามารถทำการทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยง่าย เพียงท่านเลือกใช้บริการจากทางเว็บไซต์ที่มีเนื้อหา หรือมีความเกี่ยวข้องกับการดูดวงทำนายทายทักโชคชะตา ในกลุ่มของผู้ให้บริการที่มีการเปิดให้ผู้สนใจได้ดูดวงจากกราฟชีวิต ซึ่งท่านจะสามารถเข้าใช้บริการในส่วนนี้แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงท่าน ระบุ ชื่อนามสกุล วันเกิด เดือนเกิด ปีเกิด เวลาเกิด หลังจากนั้น จึงทำการกดปุ่มทำนาย ท่านก็จะสามารถได้รับซึ่งรายละเอียดข้อมูล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอ่านดวงฐานชีวิตของตัวท่าน หรือเจ้าของชะตา ส่วนใหญ่แล้วคำทำนายที่ท่านจะสามารถได้รับนั้น ก็จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน นั่นก็คือ

  1. ในส่วนของพื้นฐานดวงของเจ้าชะตา ซึ่งจะมีการอธิบายชี้แจงให้ท่านได้ทราบในแต่ละช่วงปี ว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์ใดบ้าง หรือมีสิ่งใดที่ท่านควรระวัง ควรทำและไม่ควรทำ
  2. ในส่วนที่สอง ก็คือคำทำนายดวงชะตาจร ซึ่งจะเปรียบเสมือนการชี้แจงให้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะมีความชัดเจนจากการลงรายละเอียดที่ลึกมากไปกว่าในรูปแบบแรก ซึ่งจะเป็นการพิจารณาในช่วงอายุตามปีเกิด
  3. ส่วนสุดท้าย ก็จะเป็นคำทำนายดวงพื้นฐานของเจ้าชะตา ซึ่งจะพิจารณาจากวันเดือนปีเกิด ซึ่งจะอธิบายให้ทราบถึงดวงชะตาที่เกิดขึ้นในชีวิตจากในอดีตจนถึงอนาคต และความเป็นตัวตนของบุคคลผู้นั้น ทางด้านของนิสัย สติปัญญา หรือในส่วนของข้อดีข้อเสียต่าง ๆ

การดูดวงรายวันกราฟชีวิตจากวันเกิด

การดูดวงรายวัน จากการพิจารณากราฟชีวิต ด้วยวันเดือนปีเกิดของตัวท่าน จะให้ข้อมูลซึ่งมีความละเอียด มีความชัดเจนอยู่สูง โดยสิ่งสำคัญที่เราอยากจะย้ำเตือนท่านให้ทำความเข้าใจเราควรจะยึดมั่น หรือตระหนักอยู่ในปัจจุบัน และควรมีสติอยู่เสมอ ควรรู้จักตนเองรู้จักผิดชอบชั่วดีในทุก ๆ การกระทำ อย่าให้คำพยากรณ์ที่ปรากฏออกมานั้น เป็นนายของท่าน ท่านสามารถดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามแนวทางของตัวเองได้ ซึ่งควรยึดหลักตามพระพุทธศาสนาด้วยการมุ่งเน้นทำความดีเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้ตัวของท่านมีความสุขกายสบายใจ ไม่ว่าจะมีผลกระทบใด ๆ ส่งมา หรือกระทบกับตัวของทุกคน ก็จะสามารถผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดี